7033 Sayılı Kanun hk.

27.07.2017

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir.

Kanunda hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerleri uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınların alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve malı ile ilgili maddeler yer almaktadır.