Başkan Rifat Sarsıktan madencilik sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirme

Çaycuma TSO Başkanı Rifat SARSIK Torba Yasa sonrasında madencilik sektöründe yaşanan sıkıntıları değerlendirdi: ZONGULDAK DEMEK KÖMÜR MADENİ DEMEKTİR, 166 YILLIK KÜLTÜR YOK EDİLEMEZ

Torba Yasa olarak bildiğimiz 6552 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından maliyetlerinin arttığını ve ürettiği kömürü satamayacaklarını belirterek kapanma duruma gelen Zonguldak’taki onlarca maden işletmesi ve işsizlikle karşı karşıya kalacak binlerce madencinin sorununun acilen çözülmesi gerekmektedir. Çünkü dün itibarı ile kapanma kararı alan 22 işletme ile işsiz kalan 4 bin madencinin durumu, bu rakamların daha da artacağı düşünülünce Zonguldak ekonomisi açısından yıkıcı bir gelişmedir.
Elbette yasa ile maden çalışanlarının kazandığı haklar ve getirilen kolaylıklardan şikayetçi değildir. Buradaki asıl sorun sektörde faaliyet gösteren firmaların dünyada hızla düşen kömür fiyatlarının yarattığı darboğazla baş etmeye çalışırken “Torba Yasa”yla getirilen yükümlülüklerle maliyetlerinin %70 artmasıdır. Bu durumda zaten ekonomik olarak işsizlik ve göçle ilgili sorunlarını aşmak için yeni yatırımlara ihtiyacı olan Zonguldak’ın mevcut yatırımlarını kaybetmesi ile sorunlarının katlanması ilimiz açısından bir felakete yol açmadan durum düzeltilmelidir. Çünkü 166 yıllık üretim kültürü ve 5 bin şehidi olan Zonguldak için durum giderek tehlike sinyalleri vermektedir.

Öncelikle devletin bu yıkıcı etkiyi ortadan kaldırmak için Taşkömürünün ve madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Örneğin kömüre alım garantisi verilmesi ve ithal kömüre kota uygulaması önemli ölçüde bu krizin etkilerini yok edecektir. Bölgemizde faaliyet gösteren Eren Holding ve Çates başta olmak üzere termik santrallere ithal kömür yerine taşkömürü kullanmaları şartını uygulamaya koyabilmeliyiz. Zaten Eren Holding’in Santrali kurmasının öncelikli şartı da aldığı kömür sahasındaki kömürü işletmekti.
Yine maden çalışanlarının sigorta primlerini devletin karşılaması, maden işletmecilerine KDV muafiyeti, vergi indirimleri, vergi iadesi, elektrik vb. indirimler gibi teşviklerin sağlanması gerekmektedir. Böylece hem işletmeler kapanmayacak, çalışanın maaşı aynı kalacak ve işverenin yükü de artmamış olacaktır.
Şayet sorun sadece birkaç maden işletmesinin sorunu olarak görülür ve önlem alınmazsa işsizlik ve göç artacak, Zonguldak iyice çökecektir. Bu nedenle elbirliği ile bölgemize ve madenlerimize sahip çıkmalıyız. Zonguldak çökmeden devletimizin üst düzey yetkililerinden, Bölge temsilcilerinden bu önlemlerin hayata geçirilmesini; 166 yıllık madencilik kültürüne sahip bölge sakinlerinden bu konunun takibini bekliyoruz.