KALİTE VE AKREDİTASYON

VİZYON
MİSYON
KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin, oluşturdukları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarında güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken;   sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile     çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren bir kurum olmaktır.

ÖNCELİKLERİMİZ
ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ

TOBB’nin akreditasyon sistemine dahil olarak eğitimini ve sistem sürecini tamamlayan ve “akredite oda” olarak 5 yıldızlı hizmet veren Odalar arasındaki yerini alan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan belgelendirme denetimini başarıyla geçerek sertifika ve plaketini almıştır.

Akreditasyon, TOBB’ne bağlı odalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile “Türk Oda Geliştirme Programı” kapsamında Eurochambers – TOBB işbirliği ile ARCHIMEDES programı çerçevesinde Alman Oda sistemine ilişkin görüşlerin de eklendiği Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği’nin sistemi dikkate alınarak olgunlaştırılmış bir modeldir.

Akreditasyon, Yetkili bir kuruluşun; bir kuruluş ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna (yeterliliğine) tanınırlık vermesi işlemidir.

Sistemin amacı, oda/borsa sistemi içinde bir yakınlaşmanın temini ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsaların sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne bağlı odalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesidir.

Bu sistem temelde, oda/borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu hizmetlerin gerektiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak ilgili oda/borsaların her yıl kendi performanslarını değerlendirmeleri ve üç yılda bir de Birlik tarafından belirlenecek denetçiler tarafından oda/borsaların değerlendirilmelerini öngörmektedir.

Bu sisteme dahil olan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerindeki standartlarını uluslararası boyutta tescil ettirmiştir. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın hedefi her geçen gün bu standardı yükseltmektir.

TOB_8883

Office_Word  STRATEJİK PLAN

POLİTİKALAR

Mali Hizmet Politikası

Bilgi İşlem Politikası

Basın Yayın Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

 

FAALİYET RAPORU