TARİHÇE

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası; 1984 yılında Maksut Çavdar (Tüccar), Mustafa Zeren (Tüccar), Şerafettin Yorgancıoğlu (Tüccar), Hurşit Ziya Köktürk (Tüccar), Zeki Yurtbay (Sanayici), Hüsnü Köktürk (Tüccar) Nadir Müftüoğlu (Tüccar), Cihangir Yurtbay (Tüccar), Refik Yurtbay (Tüccar), Hasan Gemici (İnşaat Mühendisi), Mithat Doğancı (Sanayici), Enver Kamitoğlu (Tüccar) ve Ahmet Özkan (Tüccar), T. Birol Sağtekin (Muhasebeci) isimli Çaycumalı tüccar ve esnafın önderliğinde; Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.11.1983 tarih ve 83/1565 sayılı onayıyla izin alınarak kurulmuştur.

01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası; devlet ve kamuoyu nezdinde de her yıl artan etkinliği ve itibarıyla, üyelerine ve Çaycuma halkına karşı görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

DÜNDEN BUGÜNE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ

Maksut Çavdar            1984 – 1995

Hüsnü Sami Alpan     1995 – 1999

Mithat Gülşen             1999 – 2004

Mehmet Dereli            2004 – 2005

Rifat Sarsık                 2005 – Devam ediyor