YÖNETİM KURULU

 

Zekai KAMİTOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih ÖZKÜTÜK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat DERELİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Deniz SARAÇ
Yönetim Kurulu Sayman Üye

Aytekin PEKDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Çağatay YURTBAY
Yönetim Kurulu Üyesi