Filyos Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurulmalıdır

19.11.2015

Batı Karadeniz Bölgesinin yakından takip ettiği ve uygulanması için çaba gösterdiği Filyos projesi ile ilgili geldiğimiz nokta itibariyle durumumuz yatırımların gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlanamamasıdır. Bu nedenle Filyos Projesi için yapılması gereken en önemli şey, projeyi idari yapıya kavuşturarak somut kimlik kazandırmaktır.

İçeriğinde başta liman olmak üzere, endüstri bölgesi, serbest bölge, HES Projeleri ve elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, barajlar ve Filyos nehrinin ıslahının olduğu Filyos Projesi’nde artık yatırımlar hayata geçirilmelidir. Özellikle bölgede limanla ilgili ilk kamulaştırmaların 1993-1994 yılında yapıldığı düşünülürse o günden bu güne 20 yıldır projede nerdeyse bir adım ileri gidilmemiş olduğu görülür. Bunun en önemli sebebi idari yapıya kavuşturulamadığından mevcut çok başlılıktan dolayı yapılmak istenenlerin havada kalmasıdır. Bu yüzden Projenin bir an önce idari yapılanmaya kavuşması projenin olmazsa olmazıdır. Filyos Projesi’nin içerdiği uygulamaların yerinde koordinasyonunu sağlamak ve yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirmek amacıyla bölgesel kalkınmayı da hızlandıracak bir Filyos Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmalıdır. Bu projenin hayata geçmesi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. İdarenin kurulması ile kimlik kazanacak olan Filyos Projesi ancak bu şekilde hayata geçecektir.

Konuyla ilgili düşüncelerimizi Odamızı ziyaretlerinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Sefer Üstün’e ve Zonguldak Milletvekillerimize de ilettik. Sayın Üstün’de bizim talebimizi destekleyerek “bu konunun daha önce halledilmesi gerekirdi.” dedi ve konuyu takip edeceklerinin sözünü verdi. Biz de Oda olarak tüm imkânlarımızı bu konuda seferber edeceğimizi, hatta Hizmet binamızın da bir katını bu konuda tahsis edebileceğimizi bildirdik.

Başta Milletvekillerimiz olmak üzere yetkili ve etkili tüm kurum ve kuruluşlardan “Filyos Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı”’nın kurulmasını ve Projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesinin takipçisi olmalarını bekliyoruz.

Rifat Sarsık
Başkan