Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

16.10.2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Sözü edilen ankete,

https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

adresinden ve web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabilecektir.