İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar

14.11.2017

26.12.202 tarih ve 28509 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu Ocak 2018 ayı içerisinde toplanacaktır.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi 27.02.2017 tarih ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Başvuru Formu ile Odamız vasıtası ile en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar TOBB’ne iletilmesi gerkmektedir.