KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Kırsal   Kalkınma    Yatırımlarının   Desteklenmesi  Programı   Kapsamında   Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/43),  26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecektir.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

  1. a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
  2. b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
  3. c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

  1. d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  2. e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  3. f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  4. g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgarenerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.

Hibeye esas mal alım tutarının  %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 26.10.2014 – 24.12.2014 tarihleri arasında, www.tarim.gov.tr internet adresinden başvurmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl-İlçe Müdürlüklerinden yararlanılabilir.

İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz