LİMİTED ŞİRKET

Limited Şirket Kuruluş Tescili

Unvan Değişikliği Tescilinde Gerekli Evraklar

Genel Kurul Tescili

Tasfiye İşlemleri

Şube Tescili

Şube Kapanış İşlemleri

Merkez Nakli Kayıt Evrakları

Müdür Atama Tescili

Fesih (Kapanış) İşlemleri

 

İÇERİK EKLERİ

Office_Excel Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
Office_Word Taahhütname
Office_Word Kurucular Beyanı
Office_Word Kuruluş Dilekçesi
Office_Word Kuruluş Bildirgeleri
Office_Word Tescil Talepnamesi
Office_Word Tescil Talepnamesi-Şube
PDF İşe Giriş Bildirgesi