Odamızda Kredi Garanti Fonu ve Finansman İmkanları hakkında bilgilendirme toplantıaı yapıldı

26.02.2015

26 Şubat’ta Kredi Garanti Fonu Ereğli Şube Yönetmeni Osman Kıcıman, Odamızda ilgililerle bir araya gelerek Kredi Garanti Fonu ve KOBİ’lere verdikleri destekleri anlattı.

Odamız Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Kredi Garanti Fonu bilgilendirme toplantısı”nda ;Kredi Garanti Fonunu’nun Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere destek vermek ve bu sayede yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek amacıyla kurulduğunun altı çizilerek KOBİ’lere verilen teminat çeşitleri ve şartları aktarıldı.

Yöre ayrımı olmadan Türkiye’nin heryerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal faaliyet gösterenlerle genç girişimciler ve kadın girişimcilerin de desteklendiği KGF teminatından yararlanabilmek için; kredi ve diğer teminatlarla ilgili başvurulan bankaya KGF kefaletinden yararlanmak istendiğinin bildirilmesi ve dosyanın KGF’na gönderilmesine muvafakat edilmesi yeterli. Banka tarafından kredi başvurusu uygun bulunduğu takdirde KGF’na iletilen kefalet talebi yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılıyor.

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

Fon tarafından Kefalet verilen Kredi Türleri şunlar:
• Yeni İş Kurma
• Mevcut Tesisin Genişletilmesi
• Hammadde Temini
• Yeni Teknoloji Kullanımı
• Yeni İş Yerine Taşınma
• Nakit Sıkıntısını Giderme
• İhracatın Finansmanı
• İthalatın Finansmanı
• Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
• Finansal Kiralama
• KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler