İŞ MAKİNASI TESCİLİ

İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

 

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

a) Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

b) Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

  1. Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
  2. Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.
İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesinin Tescil Edilmesi için İstenen Belgeler:

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe. (Ek-1) (Ek-2)

b) İş makinesi sahiplik belgesi;
  1. Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
  2. İkinci el araçlar için noter satış senedi.
  3. Veraset ilamı
  4. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.

İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-3)’te belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.

d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.

İçerik Ekleri

Office_Word  Ek-1 İkinci El İş Makinası Tescil Başvuru Dilekçesi

Office_Word  Ek-2 Sıfır Araç İş Makinası Tescil Başvuru Dilekçesi

Office_Word  Ek-3 Teknik Belge