YERLİ MALI VE İMALAT YETERLİLİK BELGELERİ

 

Yerli Malı Belgesi:

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından TOBB Yönetim Kurulu’nun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esasları” na göre Yerli Malı Belgesi TOBB tarafından hazırlanan web uygulaması üzerinden düzenlenerek isteklilere verilmektedir.

İmalat Yeterlilik Belgesi:

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

Başvuru İşlemi:

• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte yapılır.

İçerik Ekleri:

PDF  Yerli Malı Basvuru Dilekçesi

PDF  Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

Office_Excel  Katkı Oranı Hesap Cetveli

Office_Word  İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Dilekçesi