PROJELER

p000

 

Sivil Toplum Diyaloğu – AB-Türk Odalar Forumu-II / AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI

Bu projenin genel amacı;
• Dış ticaret ilişkilerini geliştirip güçlendirmek ve Çaycuma TSO ile Antwerp – Waasland TSO arasındaki ticari etkileşimi arttırarak Türkiye ile AB üye ülkelerinin Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki ilişkileri geliştirmek.

Bu projenin özel amaçları aşağıdaki gibidir;
• Çaycuma TSO ile Antwerp – Waasland TSO üyelerinin uluslararası ticaret sistemine daha fazla entegre olması.
• Çaycuma ve Antwerp arasındaki ticari etkileşimi ağ geliştirme yoluyla arttırmak.
• Antwerp – Waasland TSO ve Çaycuma TSO arasında ziyaretler ve atölyeler yoluyla bilgi transferi oluşturmak.
• Dış Ticaret Danışmanlığı Merkezi kurarak Çaycuma TSO üyelerinin dış ticaret kapasitelerini geliştirmek.
• Türkiye ve Belçika’daki ticaret fuarları ve sergiler gibi dış ticaret etkinliklerine iki oda üyelerinin katılım sayılarını artırmak.

 

 Sunum – Türkçe

 Sunum – İngilizce

 

 Bültenler/PDF  Haberler / Bültenlerde bulabileceğiniz haberler

 

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

KADIN TASARIMCILAR ÇAYCUMA’YI DEĞİŞTİRİYOR PROJESİ

 

Proje Hakkında Özet Bilgiler

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak; AB’ne üyelik çerçevesinde hibe nitelikli mali yardımlar kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca yapılan teklif çağrısına istinaden;  “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” dâhilinde hazırladığımız “KADIN TASARIMCILAR ÇAYCUMA’YI DEĞİŞTİRİYOR PROJESİ”ni 16 Nisan 2014 tarihinde bakanlığın program otoritesine sunmuştur Projemiz 2016 yılı ikinci yarısında 2200 proje başvurusu içinden 160 projenin içine girmeyi başarmıştır. Proje bütçesi 176.208,14 Euro’dur. 20 Ekim 2016 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız proje 01 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 31 Ekim 2017 tarihinde son bulacaktır.

 

Proje Kapsamında Gerçekleşen Faaliyetler

Projenin yürütülmesini ve koordine edilmesini sağlayacak bir proje ekibi oluşturulmuştur.  Proje ekibi faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebileceği proje ofisi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’ndadır. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda kursiyerler için 30 bilgisayar, masa ve sandalye ile gerekli tüm ekipmanların içinde bulunduğu eğitim salonu Ocak 2017 ayı içinde hazır hale getirilmiştir. Başvuru yapan kadınlar arasında 30 kişilik 1. Kursiyer grubu seçimi yapılarak Şubat 2017 ayı içinde eğitime başlanmıştır.

Firmalarda çalışan kadın profilleri ile firmanın ihtiyacı olan kadın işgücü niteliği ve kadınların işgücü piyasasında ki ilgi duydukları alanlar anket yoluyla belirlenerek, 70 sayfalık Kadınlara Yönelik Alternatif Meslekler Araştırması Raporu Mayıs 2017 ayında hazır hale getirilmiştir.  Bu rapor bölgedeki yerel aktör kuruluşlara, iş gücü ve istihdam alanında faaliyet gösteren derneklere ve vakıflara, işletmelere dağıtılmak üzere çoğaltılmış ve dağıtımı gerçekleşmiştir.

Mobilya sektöründeki firma temsilcilerimizin ve projemiz kapsamında eğitim alan kursiyerlerimizin, Kayseri’de bulunan ve mobilya sektörünün Türkiye’deki önde gelen firmalarının iş ortamlarını tanımak, yerinde görmek, üretim aşamalarını incelemek amacıyla gezi programı küçük değişiklik talebi ile faaliyet planına eklenmiş ve gezi gerçekleştirilmiştir. Oda olarak yürütmekte olduğumuz “Kadınlar Çaycuma’yı Değiştiriyor” projesi açısından da Kayseri’deki firmalarla yapılan görüşmelerin katılımcılara ayrıca bir katkısı olmuştur.

Gezi için Kayseri bölgesinin tercih edilmesinde Kayseri’de 3.500 mobilya firmasının bulunması etkili olmuştur. Bunların 400’ü ihracata dayalı firmalardır. Firma başına düşen 11,5 kişilik istihdam düzeyi ile bölgede Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla eleman istihdam edilmektedir. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği de göstermektedir ki şehir büyük ölçekli, fabrikasyon tarzda üretim yapan, firmaların yoğunlaştığı bir bölgemizdir. Ayrıca Kayseri Türkiye’de üretilen yatakların ve oturma gruplarının yarısının üretildiği yer olma özelliği ve ileri teknolojilerin kullanıldığı fabrikaların olduğu bölge olarak Eğitim katılımcılarımızın ufkunu açma konusunda faydalı olacağını düşündüğümüz bir yer olması nedeniyle gezi düzenlenecek bölgenin tercih edilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Projenin geniş kitlelere tanıtılması amacıyla görsel açıdan zengin, içeriğinde projeyi tanıtıcı bilgiler, proje kapsamındaki eğitim, konferans, seminer, toplantı gibi etkinliklere ait doküman, fotoğrafların yer aldığı bir dergi basılması faaliyeti küçük değişiklik talebi ile oluşturulmuş ve dergi basımı gerçekleştirilmiştir.Dergi bölgedeki yerel aktör kuruluşlara, iş gücü ve istihdam alanında faaliyet gösteren derneklere ve vakıflara, işletmelere dağıtılmak üzere çoğaltılmış ve dağıtımı gerçekleşmiştir.

İş hukuku bağlamında, kadınların haklarına ve hak talep etmede izleyecekleri yöntemlere yönelik bilgilerden oluşan bir web sitesi tasarlanmıştır. Bu web sitesi aynı zamanda iş ve işçi arama noktasında hizmet vermektedir. Web adresi: http://caycumaisbul.org/ olan portal şuan aktif şekilde iş arayan ve işverenlere hizmet etmektedir.

Günümüz global ekonominin kurallarının geçerli olduğu dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik yaşamın temel aktörleri olan bireylerin ekonomik ve finansal konular hakkında bilinçlendirilmesine yönelik ciddi yatırım ve harcamalar yaptıkları görülmüştür. Bu çerçevede son dönemde ülkemizde ön plana çıkan temel konulardan biri de finansal okuryazarlık eğitimleridir. Temel felsefesi bireylerin kazançlarının yönetimi olan eğitimlerin mikro anlamda birey ve ailesine makro anlamda ise ülke ekonomisine katkı sağladığı görülmektedir. Temel amacı aile ekonomisinin temel aktörü olarak kabul edilen kadınların finansal konularda da bilgilendirilerek iş hayatına hazırlanmasını sağlamak olan bu eğitim Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 20 Temmuz 2017 tarihinde verilmiştir.

Kadınların girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda KOSGEB’in finansal desteklerinden de faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla küçük değişiklik talebinde bulunularak 2 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi faaliyeti planlanmıştır. Mayıs ayında 1.si yapılan girişimcilik eğitimine katılım gösteren kadınlar bu sayede kendi iş yerlerini açma hayallerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

Proje Kapsamında Devam Eden Faaliyetler

 

Mobilya üreticileri hızla değişen moda ve eğilimlere ayak uydurmakta zorlanırken ve estetik, ergonomi, görsellik gibi unsurlar sektörde ayırt edici unsurlar olmasına rağmen endüstriyel tasarım alanında yetişmiş eleman bulmakta zorlanmaktadır. Bu sebeple proje kapsamında belirlenmiş olan toplam 60 kadına Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarım Mesleki Eğitimi verilmektedir. Eğitimler peş peşe iki grup halinde Şubat 2017 de başlamış olup Ağustos 2017 de sona erecektir. 1. Grup kursiyerleri stajlarına 5 Temmuz 2017’de başlamış olup 1 aylık stajları halen devam etmektedir. Staj dâhil bir grubun eğitim süresi 3,5 ay olarak planlanmıştır. Bugünden itibaren 1. Grup eğitimi tamamlanmış olup, 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayan 2. Grup eğitimi halen devam etmektedir.   Eğitimler sonunda kursiyer katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecektir.

 

 

Proje Kapsamında Gerçekleşecek Faaliyetler

 

Çaycuma’da işgücü piyasasının dışında kalan,  işgücü ve kariyer imkanları hakkında fikir sahibi olmayan kadınlara yönelik iş hayatı adaptasyon çalışmaları Temmuz 2017 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu çalışmalar:

  1. Özgeçmiş hazırlama ve Mülakat Teknikleri seminerleri;

Çaycuma’da ve çevrede yaşayan iş gücü piyasası ve kariyer imkânları hakkında bilgi sahibi olmayan 150 kadın için 4 Ağustos 2017 tarihinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri semineri verilecektir.

  1. İletişim ve Motivasyon Semineri

Proje çerçevesinde mesleki anlamda bir yeterlilik kazandırılması hedeflenen kadın katılımcıların geleceğe yönelik iş hayatına yönelik de hazırlanması düşünülmektedir. Bu çerçevede son dönemde gerek uluslararası, gerekse de ulusal düzeyde sıklıkla düzenlenen temel eğitimlerden biri olan iletişim, motivasyon ve beden dili eğitimleri ile katılımcıların iş yaşamındaki verimlilikleri artırılmaya çalışılmaktadır. Proje kapsamında verilmesi planlanan eğitim tüm kursiyerler ve katılmak isteyen diğer kadınlar için olup küçük değişiklik talebiyle faaliyet planına eklenen bu seminer 11 Ağustos 2017 tarihinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda verilecektir.

 

  1. Kadınların iş hukukundaki hakları Bilgilendirme Kitabı ve CD’si;

Kadınların iş hukukundaki hakları ve hak talep etmede izleyecekleri yöntemlerin anlatılacağı bilgilendirme kitabi basılacak ve bilgilendirme CD’si hazırlanacaktır. Hazırlanan kitap ve CD’ler özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri seminerinde dağıtılacaktır.

  1. Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Raporu

Çaycuma-Devrek-Gökçebey Havzası Mobilya Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Rapor adı altında bir araştırma yapılması planlanmaktadır.  İlimiz özellikle sahip olduğu ağaç ve ağaç ürünleri envanteri ile mobilya sektörünün geliştirilebileceği bir bölge konumundadır. Nitekim son yılarda bu alanda bölge içerisinde ekonomik yatırımların arttığı da görülmektedir. Projenin ana kapsamına giren sektörün bölge özelinde mevcut durumunun sorunlarının ve çözümlerinin belirlenmesine ve alternatif ürün geliştirmeye yönelik saha çalışmalarına dayalı bir araştırma raporu planlanmaktadır. Hazırlanan rapor bölgedeki yerel aktör kuruluşlara, iş gücü ve istihdam alanında faaliyet gösteren derneklere ve vakıflara, işletmelere dağıtılmak üzere çoğaltılacak ve dağıtılacaktır.

 

Mayıs ayında 1.si yapılan uygulamalı girişimcilik eğitiminin 2.si Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır.

Projeden Beklenen Sonuçlar

Kısaca Proje ile;

Dezavantajlı kadınların gelir seviyesi yükselecek ve kadınlar iş hayatında haklarını ve hak talep etmede izleyecekleri yöntemleri öğreneceklerdir.

Proje dâhilinde AutoCad ve Adeko14 (Mobilya ve İç Tasarım Modülü) programları eğitimi verilecektir. Proje sonunda da eğitim salonu faaliyetine devam edecektir. Proje süresince kadınlara iş hayatına yönelik deneyimler kazandırılacaktır.

Kadınlara yönelik alternatif meslekler araştırma raporu hazırlanmış ve bölgedeki yerel aktör kuruluşlara dağıtılmıştır.

Mevcut durum analizi ve geleceğe yönelik beklentiler raporu hazırlanacak ve dağıtımı gerçekleşecek.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile kadınlar kendi işlerini kurabilecek.

Seminerler ile iş hayatına girmeye hazırlanan kadınlar kendilerindeki potansiyelin farkına varacak ve özgüvenleri artacak.

Sonuçta Çaycuma’daki kadınların mesleki becerileri gelişecek ve istihdam edilebilirliklerinin önü açılmış olacaktır.