ŞUBELER

Anonim şirket şubeleri ve limited şirket şubeleri olarak iki ana başlıkta ele alınır.

A.Ş. Şubeleri
Ltd. Şubeleri
Yabancı Şirket Şubeleri