Tarıma dayalı yatırımlara sağlanan desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı 17/11/2014

17/11/2014

Bölgemizdeki tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımlar da % 50 hibe desteğinden yararlanabilecek.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında, 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ (Tebliğ No:2014/43) kapsamında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Necmi ÇELİK, Çaycuma İlçe Müdürü Coşkun ULUTAŞ, Çaycuma ve Gökçebey Ziraat Odası Başkanları , Köy-Koop Birlik Başkanı Bayram CURA, Zonguldak Kanatlı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Osman BAYRAKLI, Banka Şube Müdürleri ile Çaycuma ve Gökçebey İlçesinden çok sayıda yatırımcının katılımı ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bilgison YILMAZ, Mühendisler Nihat KORKUT ve Erdal IŞIK bilgilendirme ve sunum yapmışlardır. Sunum sonrası uygulama rehberi hakkında katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

Daha sonra söz alan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi ÇELİK; “Katılımcılara İl ve İlçe Müdürlüğü adına katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu tür Projelerin önemi çok büyüktür. Kayıt altına alınmak önemlidir. Varlığımız nedir? Ne üretiyoruz? Bilmemiz gerekir. Hâlbuki yakın tarihe kadar Proje yapacağız kapasitemizi bilmiyoruz. Örneğin hastalı k çıkıyor (Kuş Gribi gibi) müdahale edilecek elde veri yok. İthalat İhracat hedefi belirlenecek kayıt yok kapasite belli değil. Kayıtlılık, veri olması projelerin önünü açıyor. Ürün takibi için kayıt gerekiyor. Bugün tanıtımını yaptığımız Hibe Proje kapsamında sizleri ilgilendiren çok önemli konular var. Örneğin çok şikayet edilen tavuk gübresinin değerlendirilmesi projesi. Daha bir çok proje var. İPARD kapsamına alınmayan 39 İl için Devletimiz bu projelerle yatırımcının desteklenmesi sağlanıyor. Yatırım ve üretim her zaman önemli. Üreten üstündür. Satılacak malın alanı bulunur. Biz yatırımcıya İl ve İlçe Müdürlükleri olarak yol göstermeye ve hizmet etmeye hazırız. Tüm katılımcılara teşekkür eder, projenin hayırlı olmasını dilerim.“ dedi.

Toplantı sonrasında Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık da konunun önemini vurgulayarak: Bölgemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerin ekonomik yatırımlara dönüşmesi en büyük arzumuzdur. Bölgesel kalkınmasının önemli bir ayağı da tarım ve hayvancılığın ticari birimlerle, karlı bir iş olarak yapılır hale getirilebilmesidir. Bu yüzden bölgemizin AB destekli IPARD projelerinin kapsamında olmasını istiyorduk. Umut ediyorum ki bu alanda yatırım yapacak olanlar bu desteklerden yararlanarak bölgemizin IPARD kapsamına dahil edilmemiş olmasından kaynaklanan açığı gidereceklerdir. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.