Tebliğ değişikliği

02.06.2017

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” de değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ