Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) 10. Dönem Toplantısı

25.07.2017

Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) 10. Dönem Toplantısının 12 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Toplantı  gündeminde ele alınmasından fayda görülen hususlar ve ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerinizin en geç 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza yazı ile ve ayrıca caycumatso@tobb.org.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.