Anasayfa / 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarih 32130 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır.