Anasayfa / Türk Standardları Enstitüsü tarafından Birliğimize iletilen 13.11.2022 tarih ve 313630 sayılı yazı