Anasayfa / 01.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022-2026 yılları arasında görev yapacak Oda Meclisi ve 9 Meslek Grubumuza ait Meslek Komitesi üye seçimlerinin ardından;